Velkommen

For nye foreldre

Har du fått et barn, er i familie med et barn eller kjenner et barn med cri du chat syndrom? Vi er en del familier i denne foreningen som også har et barn med denne diagnosen. Vi gir hverandre støtte, råd og nye ideer. Hvis du vil prate eller treffe noen av våre familier, kan du ringe til lederen av foreningen eller kontakte oss på e-post!

Kontakt oss…

Familietreff

En gang per år treffes vi på vårt familie treff et sted i Norge. Hvert fjerde år er det et nordisk treff. På disse treffene har vi forelesninger med temaer som vi i foreningen mener er aktuelle for våre barn, men det beste av alt er å treffe og prate med alle andre i samme situasjon.

Les mer…

Om syndromet

Cri du chat syndrom er en sjelden, medfødt tilstand. Navnet stammer fra den karakteristiske gråten i sped- og tidlig småbarnsalder, som til forveksling er lik kattemjauing. Syndromet kjennetegnes i tillegg av varierende grad av utviklingshemning, forsinket språkutvikling, spesielle ansiktstrekk og spise- og ernæringsvansker. Misdannelser i organer, spesielt hjertemisdannelse, kan forekomme.

Les mer…

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!